ကီးကီး

ကီးကီးစာအုပ္ေတြကုိ Dropbox မွာလဲထပ္တင္ေပးေနပါတယ္..
သူငယ္ခ်င္းမ်ား http://db.tt/4tLjJZJt ကေနဝင္ေပးၾကဖို႔ဖိတ္ေခၚပါတယ္..
မီးနပ္မွာ ေဒါင္းမရတဲ႔သူေတြအတြက္ အဓိက ရည္ရြယ္ထားပါတယ္...
More
  • 232 Photos
  • 648 Fans